Vestiging Groningen MARVEL Osloweg geopend

In juni is het creeren van de nieuwe werklocatie van MARVEL begonnen. Er zijn wanden geplaatst, elektra aangesloten, bekabeling aangelegd en twee weken geleden is de inrichting in gang gezet. Nu is de verhuizing afgerond en beginnen we gebruik te maken van de werkruimte en te wennen aan de nieuwe werkomgeving.

Vanaf komende week (17 oktober) zal ook de telefonie geregeld zijn en zijn we volledig operationeel.

Reden voor de Groningse vestiging


Een vestiging in Groningen brengt ons dichter bij een aantal relaties van ons, en zal ook een impuls geven aan de projecten waarmee MARVEL actief is.

In samenwerking met hogescholen worden nu projecten afgerond waar straks onze relaties de vruchten van zullen plukken. Hierbij gaat het onder andere om :

    E-learning
    E-Instructie
    Marketing en communicatie.


We danken iedereen voor het begrip in de periode van onze verhuizing.


Onze nieuwe ingang


Grotere kaart weergeven