Business consulting

Dit is wat wij doen:

Business consultancy is de kern waarop MARVEL gefundeerd is. Meer dan 30 jaar hebben wij ervaring op het gebied van het verbeteren van bedrijfsprocessen en voldoen aan de verschillende regelgevingen.
De basis van al deze systemen is simpel:

 • Zeg wat je doet;
 • Doe wat je zegt;
 • Bewijs dat je doet wat je zegt;
 • Pas aan als wat je doet niet goed genoeg is.

 

MARVEL kan het complete pakket aan diensten omtrent de opzet van het systeem verzorgen. Dit loopt van opleiding, instructie, opzet handboeken tot het uitvoeren of bijwerken van uw processen, RI&E, etc.
Veelal kunnen we, omdat we ook onderhoud op systemen plegen, ervoor zorgen dat u op langere termijn op een deugdelijke manier de veiligheid met een VCA systeem kunt borgen.
Wilt u gecertificeerd worden of hulp krijgen bij het blijven voldoen aan de certificering?
Wilt u uw cultuur rondom veiligheid goed geregeld hebben?

Wij helpen u graag met een deskundige blik op het gebied van onder andere:

 • Conformity en auditing: Inspecties en audits op alle business consulting gebieden
 • Milieu systemen NEN 14001 KOMO Instal, BRL 6000 voor Installatietechniek
 • Kwaliteitssystemen en Process conformity ISO 9001
 • Veiligheidssystemen VCA Safety Culture Ladder (SCL), VCA*, RI&E, BHV Noodplan
 • Support van Middelbaar of Hogere Veiligheidskundige
 • Verzorgen van werkplek inspecties, toolboxen
 • Levering van normen, zoals NEN, Gustav Ende, en andere richtlijnen

Wat is VCA?

De afkorting VCA staat voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”.  De geldt niet alleen voor aannemers, maar is de standaard voor alle bedrijven die werken in een risicovolle omgeving. Dus ook voor installatiebedrijven, steigerbouwers, schilders, rioolontstoppingsbedrijven, etc.

VCA Bedrijfscertificering

Het doel van VCA is dat de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd. VCA is niet wettelijk verplicht, maar vaak stellen de overheid en opdrachtgevers het VCA certificaat wel als voorwaarde bij de aanbesteding. Hierdoor weet de opdrachtgever zeker dat de ingehuurde bedrijven werken volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures, en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven:

VCA * (1 ster), meestal voor onderaannemers
VCA ** ( 2 sterren), meestal voor hoofdaannemers
VCA Petrochemie, voor petrochemische bedrijven
VCU, voor uitzendorganisaties

VCA Persoonscertificering

Als je VCA gecertificeerd bent als bedrijf, zullen ook je medewerkers VCA gediplomeerd moeten zijn: VCA Basis voor medewerkers en VCA VOL voor leidinggevenden.

MARVEL helpt bij het opzetten van de VCA certificatie en het onderhouden daarvan. Ook bieden we trainingen inclusief examinering aan.