Economische krimp en gemengde vooruitzichten in bouwketen in voorjaar 2024

jul 8, 2024

De bouwketen, bestaande uit architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven, vertoont gemengde vooruitzichten. De orderportefeuilles namen toe bij ingenieursbureaus en installatiebedrijven, terwijl deze licht daalden bij architecten- en bouwbedrijven. Bij bouwbedrijven en architectenbureaus zijn de omzetverwachtingen min of meer gelijk gebleven aan de vorige meting, terwijl de omzetverwachting bij installatiebedrijven een stuk minder positief zijn geworden en bij de ingenieursbureaus juist veel positiever zijn geworden.

De verwachtingen rondom het personeelsbestand zijn positief bij de meeste schakels, behalve bij de architectenbureaus waar lichte negatieve verwachtingen heersen.

https://www.bouwendnederland.nl/nieuws/algemeen/economische-krimp-en-gemengde-vooruitzichten-in-de-bouwketen-in-voorjaar-2024